Konferencijos

XI Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinė - praktinė konferencija "Muzikos mokytojas mokykloje" įvyko 2022 m. lapkričio 26 d. Vilniaus Maironio progimnazijoje (Čiobiškio g. 1, Vilius).
Konferencijos programa čia.

Konferencijos pranešimai. Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinio būrelio ataskaita už 2022 m.