2021 metų nuotolinių pamokėlių scenarijai

Pirmoji savaitė

1 - 4 klasės: Kartojimo pamokėlė.

Antroji savaitė

Trečioji savaitė

Ketvirtoji savaitė

Penktoji savaitė

Šeštoji savaitė

Septintoji savaitė

Aštuntoji savaitė

Devintoji savaitė

1 - 4 klasės: Dainos apie Lietuvą.

Dešimtoji savaitė

1 klasė: Muziko profesijos.
2 klasė: Kanonas ir sutartinė.
3 klasė: Tėviškės keliu. Kartojimas.

Kahoot testo mokytojams kopija čia.

4 klasė: Šiuolaikinės muzikos kūrybos pristatymas.

Mokiniai pristato savo kūrybą (naudojant buities daiktus).

Dvyliktoji savaitė

1 - 4 klasės: Rieda rieda...

Vienuoliktoji savaitė

1 klasė: Linksmųjų natelių draugystė.

Liveworksheets nuorodos mokytojams: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2 klasė: Muzikos komponavimas.
3 klasė: Muzikuojame.
4 klasė: Muzikos kalba.

Tryliktoji savaitė

Keturioliktoji savaitė

1 klasė: Muzikos spalvos.
2 klasė: Diena su daina.
3 klasė: Styginiai instrumentai (1).
4 klasė: Muzikuojantis pasaulis (2).

Penkioliktoji savaitė

1 - 4 klasės: Mamos diena.

Šešioliktoji savaitė

Aštuonioliktoji savaitė

Septynioliktoji savaitė

Dvidešimtoji savaitė

Devynioliktoji savaitė

Iš visos širdies dalinuosi tuo, ką sukūriau. Naudokite, koreguoti pagal save.

Kūrybiškų pamokų!