Kūrybos almanachas

Vilniaus miesto muzikos mokytojų kūrybos almanachas
Nuostatai bus paskelbti 2024 m. sausio mėnesį.